คุรุสภาจังหวัดชลบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ขอใบแทน
ตรวนสอบสถานะการชำระเงิน
ชำระเงินค่าต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
 

ดาวน์โหลด

 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ลำดับ รายละเอียด
1
แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว  
  แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.10).pdf 329 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (คส.09.20) .pdf 571 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2
แบบคำขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ  
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.01.40).pdf 264 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10).pdf 2 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20).pdf 271 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส 01.30).pdf 364 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.02.10).pdf 161 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.02.20).pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.02.30).pdf 166 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (คส.02.40).pdf 163 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4
สำหรับครูชาวต่างชาติ (Foreign Teachers)  
  แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (KS.02.10).pdf 48 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (KS.01).pdf 789 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอหนังสือขออนุญาตให้ชาวต่างประเทศประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว.pdf 503 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5
แบบคำขออื่น ๆ  
  แบบคำขอใบปฏิบัติการสอน (คส.04).pdf 100 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ.pdf 381 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด-สูญหาย.pdf 99 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบประเมินการปฏิบัติการสอน.pdf 317 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  เอกสารสำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.pdf 58 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  หนังสือรับรองการจ้าง.pdf 70 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  ตัวอย่างตารางสอนรายบุคคล.pdf 210 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบบันทึกถ้อยคำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ชำรุด สูญหาย ขอแก้ไข.pdf 213 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
  แบบคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียม.pdf 149 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 21,546