คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชืิ่อครูผ้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดอุดรธานี

เมื่อ : 2018-12-03 16:06:41 อ่าน : 548

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  ระดับจังหวัดอุดรธานี
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑


นายสมมาตร  คำเพิ่มพูล
นางดารา  วิมลอักษร
นางวีรียา  มาตะรักษ์
นางจิราพร  เหลืองอิงคะสุต

**อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ สามารถทักท้วงไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด
ภายใน ๑๐ วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ


>> ดาวน์โหลดประกาศ <<
 
 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 30
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 30,173