คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
เลขที่ 440 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
พิมพ์ใบจ่ายเงินขึ้นทะเบียน และใบแทน
พิมพ์ใบชำระค่าต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตรครูอาวุโส ประจำปี 2559 ที่ไม่ได้ไปเข้าเฝ้า

เมื่อ : 2018-09-17 11:24:29 อ่าน : 275
         ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2559 จำนวน 12,189 คน
เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา นั้น ในการนี้ มีครูอาวุโสประจำปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานี
ไม่ได้เข้าเฝ้าจำนวน 164 คน 
        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร มายัง
คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบให้ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร
ตามบัญชีราย
ชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2559 คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร
ได้ที่ คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 440 หมู่ที่ 24
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง 
กรณีมอบให้ผู้อื่นรับเครื่องหมายแทน ต้องแสดงเอกสารดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ
ติดต่อขอรับเครื่องหมายและประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 045 251 779 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,645