คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
เลขที่ 440 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
พิมพ์ใบจ่ายเงินขึ้นทะเบียน และใบแทน
พิมพ์ใบชำระค่าต่อใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียม
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562” จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อ : 2018-07-16 15:49:42 อ่าน : 211
     

             ด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติ และพระราชทานพระราชานุญาต
ตั้งนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ “
PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD” 
เพื่อยกย่องเชิดชูครู
ผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
 ประเทศละ 1 รางวัล รวม 11 ประเทศ โดยดำเนินการทุก ๆ ปี และได้พระราชทาน
รางวัล ครั้งแรก
ในปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 
60 พรรษา สำหรับการพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ปี 2562  มีหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา และคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 
ปี 2562  มีรายละเอียด
ตาม ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล
สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ครั้งที่ 
ปี 2562 จังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล“สมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี ครั้งที่ 
ปี 2562

             หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ศิษย์เก่า ที่ประสงค์ยื่นแบบเสนอรายชื่อ สามารถยื่นได้ที่ งานคุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวันที่ 16 ก.ค. - 28 ก.ย. 2561 
ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 045 251 779 หรือ 045 240 143
ดาวน์โหลดประกาศและเอกสารแนบท้ายได้ที่   
www.web.moe.go.th/ubnpeo/index.php 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,648