คุรุสภาจังหวัดอุบลราชธานี Ubonratchathani The Teachers Council
เลขที่ 440 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 045 251 779
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
คำถามที่พบบ่อย
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

เมื่อ : 2018-07-09 14:37:31 อ่าน : 238

 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

        สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน ให้แก่ผู้ประสงค์จะนำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูไปใช้ในกรณีเร่งด่วน ดังนี้

     1. ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู

     2. ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร

     3. ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน

        หลักฐานในการยื่น ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และแนบแบบคำขอแต่ละประเภท พร้อมเอกสารแสดงตามกรณีเร่งด่วนที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์
        สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ  เปิดให้ยื่นแบบคำขอฯ ทุกวันทำการ ส่วนการต่ออายใบอนุญาตฯ จะดำเนินการทุกวันศุกร์ แต่จะเปิดให้ยื่นแบบคำขอทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 304 9899 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,480