สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอให้ส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู

เมื่อ : 2019-06-09 09:53:55 อ่าน : 4162
 

เรียน หน่วยพัฒนาครูทุกหน่วย

        ด้วยสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ต่างๆ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างประสิทธิภาพเกิดความสะดวกและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ข้อมูล จึงได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่เป็นหน่วยพัฒนาครูของสถาบันคุรุพัฒนา ประกอบด้วย หน่วยงานประเภทส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และนิติบุคคล พร้อมกันนี้ จึงขอให้หน่วยพัฒนาครูทุกหน่วยดำเนินการ
จัดส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู (ถ้ามี) เพื่อนำไป Link ในเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาไปยังเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยฯ ต่อไป

ส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู >> คลิก


รายชื่อหน่วยพัฒนาครู


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 264,506