สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ : 2018-11-27 15:42:00 อ่าน : 6027


1. สมัครหน่วยพัฒนาครู
         สำหรับหน่วยงานใดที่ประสงค์สมัครเป็นหน่วยพัฒนาครูเพื่อเสนอหลักสูตรเพื่อขอการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาในระบบฯ คลิก (*ต้องเป็นหน่วยพัฒนาครูให้สมบูรณ์ก่อนวันเสนอหลักสูตร 7 วันทำการ)

2. ลงทะเบียนวิทยากร
         สำหรับหน่วยพัฒนาครูใหม่ที่ยังไม่เคยเสนอสูตรต้องดำเนินการลงทะเบียนวิทยากรในขั้นตอนนี้ และสำหรับหน่วยพัฒนาครูเดิมสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้อีกด้วย

3. ปรับปรุงข้อมูลในระบบ
         สำหรับหน่วยพัฒนาครูเดิม ให้ผู้ประสานงานดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบฯ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ข้อมูลผู้ประสานงาน , ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู , *1 ข้อมูลวิทยากร , ข้อมูลกรรมการหลักสูตร(ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) และ*2 ข้อมูลรุ่น)

*1 ขอให้หน่วยพัฒนาครูปรับปรุงข้อมูลวิทยากรให้สมบูรณ์มากที่สุด ทั้งข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดการศึกษา และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ตามประกาศฯ รวมถึงไฟล์แนบ/เอกสารต่างๆ ด้วย
*2 เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายังมีหลายหน่วยพัฒนาครูที่ยังไม่ได้แก้ไขข้อมูลรุ่นในระบบให้ถูกต้อง เช่น รุ่นรอแก้ไข รุ่นรอชำระเงิน หรือรุ่นที่หายไปจากระบบฯ ทั้งนี้ สถาบันคุรุพัฒนาได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการแก้ไข และการใช้งานระบบไว้แล้วสามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ เมนู "คู่มือออนไลน์ (หน่วยพัฒนาครู)" หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ 0 2281 1845 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ E-mail info@kurupatana.ac.th

4. เสนอหลักสูตร
          สำหรับการเสนอหลักสูตรใหม่และการแก้ไขหลักสูตรเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขณะนี้สถาบันคุรุพัฒนาอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ จึงยังไม่มีกำหนดการในขณะนี้ หากมีความคืบหน้าจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทางหน้าเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนา http://site.ksp.or.th/home.php?site=tpdi
 
5. เปิดรุ่นในระบบฯ
           สำหรับหน่วยพัฒนาครูใดที่ประสงค์จะจัดอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง สามารถดำเนินการขอเปิดรุ่นได้เลยตามระบบฯ ตลอดปีงบประมาณ โดยมีระยะเวลาการอนุมัติรุ่นไม่เกิน 7 วันทำการ ขั้นตอนการเปิดรุ่น >> สามารถเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ เมนู "คู่มือออนไลน์ (หน่วยพัฒนาครู)" *การเปิดรุ่นในระบบของสถาบันคุรุพัฒนาเป็นกระบวนการที่เปิดให้หน่วยพัฒนาครูสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลา ส่วนเรื่อง วัน เวลา สถานที่ งบประมาณ หรืออื่นๆ หน่วยพัฒนาครู ต้นสังกัด และครู ต้องดำเนินการ/ประสาน ร่วมกัน สถาบันคุรุพัฒนาเป็นเพียงหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,618