สถาบันคุรุพัฒนา
Teacher Profession Development Institute
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 
ประชาสัมพันธ์มาตรการการควบคุมป้องกันโรคระบาด ( covid-19 )
รายงานผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563
เปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ
การเปิดรุ่นในระบบคุรุพัฒนา
ปิดปรับปรุงระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
ประกาศปิดการรับสมัครหน่วยพัฒนาครู
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอให้ส่ง URL ของเว็บไซต์ ของหน่วยพัฒนาครู
ด่วนที่สุด ข่าวแจ้งหน่วยพัฒนาครู เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข่าวแจ้งหน่วยพัฒนาครู เรื่อง การแจ้งการชำระเงินในระบบ
เงื่อนไขและข้อตกลง ของหน่วยพัฒนาครู
อย่าลืม !! กดส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
การตรวจสอบสถานะของหลักสูตรที่เสนอใหม่ รอบ 2562/general
ข้อแนะนำในการเสนอหลักสูตร ฉบับที่ 1
แจ้งเตือน ปิดระบบ ลงทะเบียนวิทยากร และกรรมการหลักสูตร (ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
เปิดระบบเสนอหลักสูตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แจ้งปิดปรับปรุง ระบบตรวจสอบหลักสูตร รุ่น และข้อมูลการอบรม course.kurupatana.ac.th
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา โดยการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ผลการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ1 2 3ถัดไปแสดง  5 10 20 50 รายการ/หน้า 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 79
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 225,628