วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

เมื่อ : 2019-01-25 10:20:37 อ่าน : 330

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา ผ่านทาง Google drive https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1lpJ0Sq2WASC0VnUgL8DtBTGRF3xBGRbB?usp=sharing

เอกสารของ ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในการปาฐกถา หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 2 เรื่อง “คุณธรรมนำครูไทย สร้ำงเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”
[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.ksp.or.th%2Fksp2018%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 

เอกสารของ ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ นักเขียน และนักวิชาการอิสระ คณะทางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ในการเสวนา เรื่อง “บนเส้นทำงสำยอำชีพของครูยุคใหม่”
[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.ksp.or.th%2Fksp2018%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

 

เอกสารของ ดร. เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อานวยการสานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และรักษาการแทนผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในการเสวนา เรื่อง “บนเส้นทำงสำยอำชีพของครูยุคใหม่”

[pdfjs-viewer url="http%3A%2F%2Fwww.ksp.or.th%2Fksp2018%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-18-%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-2562.pdf" viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

        ไฟล์เอกสาร
 เอกสารนายแพทย์เกษม.pdf 261 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 เอกสาร วันครู ดร.วิริยะ.pdf 711 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 ดร.เกศทิพย์ (บรรยาย 18 มกราคม 2562).pdf 5 MB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 27
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 437,797