วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อ : 2017-12-20 17:54:00 อ่าน : 757
คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560
ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560 และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธาน ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ในการพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บัดนี้ คุรุสภาและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ ได้พิจารณาผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 6 ราย ดังนี้  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ ทิพย์คง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  2) นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง 3) นางสาวโนร์หัสมะห์ สติรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 4) นางสาวเทียมจันทร์ หลีสกุล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต   5) นางสมใจ ศรีละมุล โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร และ 6) นางนภัสสร  บางสายน้อย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับครูที่ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2560 จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกำหนดรับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561


ไฟล์เอกสาร
 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2560.pdf 61 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 40
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 435,065