วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อ : 2019-12-27 12:14:52 อ่าน : 1107
คุรุสภาประกาศผลรางวัลคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
ประจำปี พ.ศ. 2562
           ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล คุรุสภาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น
          บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้อนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน และ “ระดับดี” จำนวน 18 คน  รวม จำนวน 27 คน เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายประเสริฐ แสงโป๋ ครูวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) นางพรพิไล เดชภักดี  ครูโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง จังหวัดสตูล 3) นางสยามล เพียรงาน ครูโรงเรียนบ้านห้วยโผ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4) นายปราโมทย์  กงวิรัตน์ โรงเรียนบ้านนาราชควาย จังหวัดนครพนม และ 5) นางกาญจนา ทองจบ ครูโรงเรียนชุมพล      โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายประวิทย์กาสา  บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น และ 2) นายไพโรจน์ ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จังหวัดชลบุรี
ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางรำเพย ทินกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จังหวัดหนองคาย
          ดูประกาศรายชื่อฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th


 
รูปภาพประกอบ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 486
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 478,106