วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-12-12 14:06:45 อ่าน : 382
 คุรุสภาคัดเลือก 6 ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภา ร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 และเพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธาน ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีมติอนุมัติรายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

รายชื่อครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562  จำนวน 6 คน ดังนี้ 1) นายริปวัฒน์  จิราพงษ์  ครูโรงเรียนจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร   2) นางผ่องพรรณ  สุวรรณนันท์ ครูนอกประจำการ ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส กรุงปารีส  3) นายสุวัฒน์  บุญเคลือบ  ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  4) นางสาวจาริยา  เกื้อกอบครูโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จังหวัดพัทลุง  5) นายเจตเจริญ  มาสีสุก ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร  และ  6) นางฐปนิตา  สงวนโภคัย  หัวหน้าสาขาฝรั่งเศสธุรกิจ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จังหวัดสมุทรปราการ

ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562 จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกำหนดรับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2563

         ดูรายละเอียดประกาศประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th


ไฟล์เอกสาร
 ประกาศผลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น.pdf 31 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 518
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 478,138