วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาประกาศผลการตัดสินสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-01-08 19:01:08 อ่าน : 934

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้เห็นคุณค่าของครู รวมทั้งสร้างสำนึกในพระคุณของครู การส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู ด้วยการผลิตสื่อในแนวทางสร้างสรรค์ในรูปแบบของสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์

          บัดนี้ คณะกรรมการจัดประกวดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 ได้พิจารณาตัดสินผลงานชนะการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ฯ จำนวน 10 รางวัล แบ่งเป็นสปอตวิทยุวันครู จำนวน 5 รางวัล และสปอตโทรทัศน์วันครู จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

สปอตวิทยุวันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เรื่องที่ AI สอนเราไม่ได้” ของทีม เฉพาะกิจ

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “คนสำคัญที่ถูกลืม” ของทีม ขับบนฟุตบาทปรับสองร้อย

และผลงาน “ครูเป็นผู้ให้” ของทีม twenty-three

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เครื่องมือสร้างคน”  ของทีม ศิษย์เก่าช่างภาพเทคนิคกรุงเทพ

และชื่อผลงาน “น้อมรำลึกถึงพระคุณครู”  ของทีม ทานตะวัน

สปอตโทรทัศน์วันครู รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “2B TEACHER” ของทีม NIHILISM FILMS  

 

รางวัลรองชนะเลิศ  2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อม  เกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง” ของทีม ราหูฟิล์ม

 

และผลงาน “มากกว่าความเป็นครู”  ของทีม NipanStudio

 

และรางวัลชมเชย  2 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน  “The Medal คุณครูเหรียญทอง”  ของทีม TOPMONSTER STUDIO

 

และผลงาน “ยางลบของครู”  ของทีม สื่อสารเทเวศร์

          สามารถติดตามชมผลงานที่ได้รับรางวัลที่ khurusapha Youtube Channel https://www.youtube.com/user/khurusapa 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 505
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 478,125