วันครู
คุรุสภา สภาครูและบุคลกรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 

รางวัลของคุรุสภา

คุรุสภาประกาศผลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561

เมื่อ : 2019-01-08 15:41:14 อ่าน : 877
ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภาได้สรรหาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561     ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเกิดผลดีต่อการศึกษาของชาติ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561  โดยในปีนี้มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน ดังนี้ 
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นางธิดารัตน์  หมีนปาน โรงเรียนกงหราพิชากร จังหวัดพัทลุง 2) นางรัตนาพรรณ  อุตมีมั่ง  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  3) นางสกลรัตน์  สวัสดิ์มูล  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร  4) นายสมชาย  สุขกรม  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร และ 5) นายเสกสรร ศรีแสวง  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายพนม  เข็มเงิน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 64 จังหวัดสุพรรณบุรี และ 2) นายโสภณ  กมล    ผู้อำนวยโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร  ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีนพดล   รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  จังหวัดตรัง  ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น  (ศึกษานิเทศก์) ได้แก่ นางนิตยาพร  แซ่ตั้ง  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1 จังหวัดกาญจนบุรี  
นอกจากนี้ มีผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา “ระดับยกย่อง” จำนวน 18 คน 


ไฟล์เอกสาร
 รางวัลคุรุสภาประจำปี2561.pdf 840 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 435,044