คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
Teachers Council in Tak Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ระบบ My Office สำนักานศึกษาธิการจังหวัดตาก
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ksp self service และ ระบบ Ksp school

เมื่อ : 2020-09-17 17:24:52 อ่าน : 2210

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  2 
ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานโดยใช้ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (My Office)  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สพป.ตาก  เขต  2  อ.แม่สอด  จ.ตาก 
ในวันที่  3  กันยายน  2563  และขอเรียนเชิญให้ นายวิโรจน์  ราชสุภา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ  ทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากร
ในการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัด  สพป.ตาก  เขต  2
 จำนวน  116  คน  เรื่อง  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) 
และการประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ksp self service  และ
ระบบ  Ksp school  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติงานและสามารถนำความรู้ที่ได้
ไปถ่ายทอดให้บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจได้
 
  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,121