คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
Teachers Council in Tak Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2561

เมื่อ : 2018-07-04 17:39:13 อ่าน : 278

 กระบวนการรวบรวมแบบประวัติและผลงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  ดังนี้

       1.  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตาก ทุกรางวัลตามประกาศฯ ส่งผลงานมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2561  ยกเว้นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ให้กำหนดส่งผลงานในวันที่  11  กรกฎาคม  2561  
           2.  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากประเภทรางวัลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ให้กำหนดส่งผลงานมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ภายในวันที่  15  กรกฎาคม  2561
           3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1  และ เขต  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  38  ให้ส่งผลงานการคัดเลือกรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคุรุสภา  และขอให้จัดส่งผลงานรางวัลครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดีมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก พิจารณาและพิจารณาให้ความเห็นชอบคัดเลือกในการประชุมเดือนสิงหาคม 2561
           4.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  ส่งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 และรางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
รูปภาพประกอบ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,365