คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
Surin Teachers Council
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
คุณได้รับการบริการที่ดีจากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
แย่มาก

คุรุสภา

 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-04-17 13:45:58 อ่าน : 67

คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562

คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้
ทีมละไม่เกิน 10 คน (สามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้

เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านลิงค์ http://bit.ly/kspshortfilmformonline ส่งผลงานโดยการแชร์ผ่านทาง Google Drive และส่งลิงค์ผลงานมาที่อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ การสร้างสรรค์หนังสั้น หัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” ภายใต้แนวคิด “ครูดีเพราะมีจรรยาบรรณ” มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ

          ประเภทรางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเกณฑ์คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจาก
เนื้อเรื่อง/บท ความน่าสนใจ วิธีนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ

          จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู และนิสิต นักศึกษาทั่วไป ร่วมส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ อีเมล์ promoteethics@ksp.or.th
หรือทางเว็บไซต์ http://www.ksp.or.th/ksp2018/ และ Facebook Fanpage : khurusaphaofficial และ khrudee360dofficial (เพจครูดี 360 องศา) 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,004