คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
แบบสำรวจข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ksp school
KSP E-Service
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือประชาชน
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 PROGRAM KSP BUNDIT
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018 : Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society

เมื่อ : 2018-04-11 09:03:58 อ่าน : 16
 ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018 : Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Society

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญร่วมงาน Education ICT Forum 2018 ภายใต้แนวคิดหลัก :Transforming Higher Education to Serve With Digital Economy and Societyเพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากรdigital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ ระหว่างวันที่ 25 – 26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ภายในงานจัดให้มีการสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT  การจัดกิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สาคัญในการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา กิจกรรม Tech Start Up! Start Here! Session การบรรยายให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการดาเนินธุกิจรูปแบบใหม่ให้กลุ่มนักศึกษา และ Networking Function

ลงทะเบียนด่วนได้ที่ https://www.educationict-forum.com/register 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 57
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,172