คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
สารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรุสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ksp school
KSP E-Service
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือประชาชน
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา

เมื่อ : 2020-09-11 09:40:01 อ่าน : 11
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความประสงค์จะสำรวจความก้าวหน้าและการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น เพื่อเป็นสารสนเทศสำคัญที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมถึงการส่งเสริม พัฒนา และยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพในโอกาสต่อไป    

        ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เคยได้รับรางวัลต่าง ๆ จากคุรุสภา สามารถกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ ได้ที่ https://bit.ly/kspawardteachersurvey2020  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563

          สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา จำนวน 5 รางวัล ได้ที่

               รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3fqDdZ4

               รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น (รางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/30ofl3Y

              รางวัลคุรุสภา ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3ka2hHm

              รางวัลคุรุสดุดี ตรวจสอบรายชื่อได้ที่  https://bit.ly/3i3wHsO

               รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/2Pp2uZ2 
รูปภาพประกอบ

 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 47
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 101,911