คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
แบบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ค่าใบแทนใบอนุญาตผ่านธนาคารกรุงไทย
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ksp school
KSP E-Service
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือประชาชน
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

เมื่อ : 2018-07-09 14:41:24 อ่าน : 45
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการต่ออายุใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน ดังนี้ ดังนี้ 
1. ใช้เป็นหลักฐานกรณีเรียกบรรจุแต่งตั้งครู 
2. ใช้สมัครสอบครูและจะหมดเวลารับสมัคร 
3. ใช้ต่อสัญญาจ้างครูเป็นการเร่งด่วน 
สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ นั้น สามารถดำเนินการได้ทุกวัน ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตฯ จะดำเนินการทุกวันศุกร์ แต่จะเปิดรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 
*** ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด และแนบแบบคำขอแต่ละประเภท พร้อมเอกสารแสดงตามกรณีเร่งด่วนที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 278
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 18,952