คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
My office
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมเสวนา คุรุสภาพา Talk หัวข้อ

เมื่อ : 2020-09-25 10:25:50 อ่าน : 38
           คุรุสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนา คุรุสภาพา Talk หัวข้อ "ครูยุคใหม่ เรียนรู้ใช้ ไอทีใกล้ตัว" ร่วมเสวนาโดย 
• ดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา
• ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
• ผศ.ดร. บุญลักษณ์ ตำนานจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต
ดำเนินรายการโดย 
• ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต
------------------------
เงื่อนไขการรับเกียรติบัตร
1. ผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร จะต้องมีเลขทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนาฯ ทาง Facebook FanPage หอสมุดคุรุสภา ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. - 11.30 น.
**สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ติดภารกิจในวันและเวลาที่ถ่ายทอดสด สามารถรับชมย้อนหลังได้ โดยต้องรับชมภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563**
3. ส่งหลักฐานการและกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมทางออนไลน์ได้ที่ bit.ly/305L9d8 **กำหนดส่งหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563


ติดตามการถ่ายทอดสด กิจกรรมของหอสมุดคุรุสภา คุรุสภาพา Talk ได้ที่ www.facebook.com/kspelibrary/videos/662514921067612/
 

 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,705