คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
My office
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

เมื่อ : 2020-09-11 15:51:55 อ่าน : 50
 ขอสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อตรวจสอบว่ามีบุคลากรในแต่ละสังกัด ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนและอยู่ระหว่งการปฏิบัติการสอนให้ครบ ๑ ปี หรือไม่ หากมี ขอให้ผู้ปฏิบัติการสอนดังกล่าวบันทึกข้อมูลของตนเองในแบบสำรวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) โดยด่วน ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อที่สำนักงานเลขาธิการจะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาภาครัฐ สถานศึกษาภาคเอกชน และ สถานศึกษาอื่นๆทุกสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ต่อไปยังบุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในระหว่างการปฏิบัติการสอนให้ครบ ๑ ปี เพื่อจะนำประสบการณ์สอนไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อคุรุสภา เพื่อทราบและดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบสำรวจข้อมูล ฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ 

โดยเข้าบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจได้จากลิ้งนี้


หรือ แสกนคิวอาร์โค้ด QR Code นี้ เพื่อเข้าหน้าเว็บกรอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยด่วน

 

 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 13,710