คุรุสภาจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
KSP School
KSP Self-Service
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบอนุญาต ฯ
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต ฯ
พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียม
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียม
My office
I-Office 2563
ตรวจสอบรายชื่อการรับรองปริญญา
หอสมุดคุรุสภา
วารสารวิทยาจารย์
วันครู
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561

เมื่อ : 2020-04-09 15:02:24 อ่าน : 57
 ตามที่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เกษียณอายุในปี พ.ศ. 2561 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ ประจำปี 2561 นั้น บัดนี้ มูลนิธิฯ ขอประกาศรายชื่อครูอาวุโส ประจำปี 2561  จำนวน 13,645 คน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 30 คน

ทั้งนี้ กำหนดการการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ จะเป็น วัน เวลา และสถานที่ใด สุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดยขอให้ครูอาวุโส ประจำปี 2561  ดำเนินการดังนี้
   1. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th/ksp2018/2020/04/16500/
   2. ดำเนินการยืนยันข้อมูลที่อยู่ได้ที่ www.ksp.or.th/service/kspmaster/verify.php โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และตรวจสอบชื่อ – นามสกุล และที่อยู่ หลังจากนั้นยืนยันความถูกต้องของข้อมูล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0 2280 4333
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 18
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,045