คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาร่วมประชุมวิชาการ ทอพ. ครั้งที่ 5

เมื่อ : 2018-04-05 14:45:40 อ่าน : 194

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พนักงานสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมงานประชุมวิชาการผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 5 หัวข้อ “New Public Management: Thailand 4.0” การจัดการภาครัฐแนวใหม่ : ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเภสัชกร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถา ภายในงานจัดให้มีการเสวนาผลการดำเนินงาน และหรือ best practice การบริหารจัดการที่น่าสนใจ ขององค์การ พ.ร.บ.เฉพาะ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) โดยผู้บริหารหน่วยงาน ทอพ. ได้แก่ สวทช. สสส. สกว. สทบ. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์กร พ.ร.บ.เฉพาะสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล” โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร. คุณสุนทรี สุภาสงวน รวมถึงการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การประชุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. เฉพาะ จำนวน 16 หน่วยงาน ภายใต้กลไกบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ ซึ่งนำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากเป็นการเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองการทำงานที่นำไปสู่การพัฒนา แต่ละองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยังนำไปสู่การขับเคลื่อนแต่ละองค์กรให้มีสมรรถนะและธรรมาภิบาลสูงด้วย ทั้งนี้มีสมาชิกเป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะจำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ทั้งนี้ องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.เฉพาะ ทั้ง 16 องค์กร เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สถาบันอนุญาโตตุลาการ และสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,561