คุรุสภาจังหวัดศรีสะเกษ
Sisaket Provincial Office of The Teachers' Council of Thailand
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อ : 2019-03-26 19:45:18 อ่าน : 2558

 คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 
จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร 


คณะกรรมการคุรุสภามีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้
1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ
2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
และ
3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 25 แห่ง มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (60 คน)                          
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)   
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)                                
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)              
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)   
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)                      
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)  

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)                          
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (120 คน)                      

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)             
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) 

13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)       
14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(180 คน) 

15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)                                              
16. มหาวิทยาลัยธนบุรี
(120 คน)  

17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)                                      
18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)            

19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)                               
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(180 คน) 

21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)       
22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
(หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คน) 
23. วิทยาลัยสันตพล  (180 คน)                                               
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน) 
25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)     


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก www.ksp.or.th


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 21,464