คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
คุรุสภา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน

เมื่อ : 2018-12-19 16:16:15 อ่าน : 122

คุรุสภาได้คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2561 “ระดับประเทศ” จำนวน 11 คน ดังนี้ 
1) ปฐมวัยดีเด่น ได้แก่ นางสาวยุวันวรี  อ้นแก้ว ครูโรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดราชบุรี   2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น ได้แก่ นางสาวเสาวนีย์  สุวรรณรอด ครูโรงเรียนอนุบาลจุมพล  โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่นได้แก่ นายวิธิวัติ  รักษาภักดี  ครูโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ จังหวัดสุรินทร์ 
4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ นายสกล  สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางพเยาว์  จันทร์จารุภัค ครูโรงเรียนศาลาตึกวิทยา จังหวัดนครปฐม 
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น ได้แก่ นางเพ็ญนภา  นิติเชาวกุล  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
7) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น ได้แก่ นายถวัลย์รัชต์  
ภู่สวาสดิ์ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จังหวัดตาก 
8) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (อังกฤษ) ได้แก่ นางสาวกัญญาวีร์ 
ทะจิ ครูโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
9) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ได้แก่ นายสมบัติ  จันทร์นาค ครูโรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
10) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ได้แก่ นายวารินทร์  บัวภาคำ ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
11) ประถมศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางเกษร  บานชล ครูโรงเรียนบ้านดงสำราญ จังหวัดยโสธร

ครูที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร รับรางวัลในงานวันครู วันที่ 16 มกราคม 2562ไฟล์เอกสาร
 61-12-18ประกาศผลครูผู้สอนดีเด่นระดับประเทศ2561.pdf 207 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,302