คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
คุรุสภา ศธจ. อื่น
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ : 2018-06-22 11:41:19 อ่าน : 287
          ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งสถานที่จัดส่งผลงานตามต้นสังกัดดังนี้
        1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 2 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่”

        2. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6”

“ผู้ประกอบกอบวิชาชีพตามสังกัดข้อ 1 และ 2 ให้ติดต่อสอบถามระยะเวลากำหนดส่งผลงานจากต้นสังกัดที่รับผลงานโดยตรง”

        3. ผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ" โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

รูปแบบผลงาน : จัดทำแบบรายงานผลงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16pt พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ Word) หากไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน

 Adobe PDF Document icon ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

 Adobe PDF Document icon แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,793