คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561

เมื่อ : 2018-06-21 16:30:53 อ่าน : 277
 


        
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยคัดเลือกครูภาษาไทยจากสถานศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รวม 2 คน

          ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดให้เสนอผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานของครูตามที่แนบท้าย พร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ

รูปแบบผลงาน : จัดทำแบบรายงานผลงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม 
เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก ไม่เกิน 
50 หน้ากระดาษ A4
พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16pt
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ Word)
หากไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก
 คณะกรรมการฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน

         จัดส่งได้ที่ งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Adobe PDF Document icon แบบรายงานประวัติและผลงานฯ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 15,496