คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
คุรุสภา ศธจ. อื่น
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561

เมื่อ : 2018-06-21 16:25:58 อ่าน : 884


            คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใดๆ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เป็นต้น

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งสถานที่จัดส่งผลงานตามต้นสังกัดดังนี้
          1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

          2. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"

          3. ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

"สำหรับระยะเวลากำหนดส่งผลงานให้ติดต่อสอบถามจากต้นสังกัดที่รับผลงานโดยตรง"

          หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และจะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2561 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

 

Adobe PDF Document icon ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 2561

Adobe PDF Document icon แบบสรุปผลการปฏิบัติตนฯ (เอกสารหมายเลข 2)

Adobe PDF Document icon แบบประวัติฯ (เอกสารหมายเลข 3) 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,316