คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
คุรุสภา ศธจ. อื่น
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อ : 2018-06-21 15:18:45 อ่าน : 236
 
        มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

        สำหรับจังหวัดสมุทรปราการมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ 
1. นายวิชัย จันทร์จำรูญ   ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ประธานคณะกรรมการ 
2. ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
3. นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ  
4. นางสาวษิญาดา แก้วสดแสง 
เจ้าหน้าที่คุรุสภาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
5. นางสาวชลิตา พนเจริญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

 
         โดย ดร.จักรพรรดิ์ วะทา กรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี กล่าวเปิดการประชุม ซึ่งได้กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จากนั้นรับชมวิดีทัศน์แนะนำรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและกระบวนการคัดเลือก ครั้งที่ 3 และ นายนพพร สุวรรณรุจิ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ทั้งในระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมไปถึงการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อวางแผนการปฏิบัติการคัดเลือกระดับจังหวัดให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 
   


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,312