คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
พิมพ์แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
พิมพ์แบบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ใบแทน
KSP E-Service
คู่มือ KSP E-Service
KSP School
คู่มือ KSP School
KSP Bundit
สถาบัน/หลักสูตร ที่คุรุสภาให้การรับรอง
วารสารวิทยาจารย์
หอสมุดคุรุสภา
วันครู
KSP Infographics
ติดต่อคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ
สถาบันคุรุพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
คุรุสภารับเรื่องร้องเรียน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร

เมื่อ : 2019-03-27 10:25:03 อ่าน : 145
                               

                  ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า
คณะกรรมการคุรุสภามีมติ
ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 25 แห่ง 26 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 
                  1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต และ
                  2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
 และ 
                  3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการ                                          ดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

                   สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 25 แห่ง มีดังนี้
                                   1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (60 คน)                         
                                   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)  
                                   3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)                                
                                   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)   

                                   5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)          
                                   6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)   

                                   7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)                      
                                   8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)  

                                   9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)                          
                                  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี (120 คน)                     

                                  11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)               
                                  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน) 

                                  13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)       
                                  14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
(180 คน) 

                                  15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)                                              
                                  16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
  

                                  17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)                                      
                                  18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)            

                                  19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)                               
                                  20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 (180 คน) 

                                  21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)       
                                  22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และ
ภาษาอังกฤษ 60 คน) 

                                  23. วิทยาลัยสันตพล  (180 คน)                                               
                                  24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน) 

                                  25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน) 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 113
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 38,687