คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม 3 แห่ง รวมจำนวน 42 แห่ง 43 หลักสูตร

เมื่อ : 2020-02-07 15:17:22 อ่าน : 195

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มีมติ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 3 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 42 แห่ง 43 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2563 จำนวน 42 แห่ง มีดังนี้

 • 1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (90 คน)
 • 2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
 • 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (180 คน)
 • 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
 • 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
 • 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (180 คน)
 • 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
 • 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
 • 9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
 • 10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)
 • 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)
 • 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
 • 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)
 • 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
 • 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
 • 16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (180 คน)
 • 17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)
 • 18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)
 • 19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
 • 20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
 • 21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)
 • 22) มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
 • 23) มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
 • 24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)
 • 25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน)
 • 26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
 • 27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)
 • 28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)
 • 29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)
 • 30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)
 • 31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
 • 32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
 • 33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
 • 34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
 • 35) วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
 • 36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
 • 37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
 • 38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
 • 39) สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)
 • 40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)
 • 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)
 • 42) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)

          ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายชื่อฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 38,500