คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 กันยายน 2562

เมื่อ : 2019-09-27 19:25:51 อ่าน : 15


              เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำครูอาวุโส ประจำปี 2560 จำนวน 1,798 ราย เฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

          โอกาสนี้ มีพระดำรัส ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “เครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่ท่านได้รับในวันนี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ ที่แสดงให้เห็นว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ครูมาแล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในการเผื่อแผ่ความรู้ และความดีให้แก่ศิษย์ ทั้งในการปลูกฝังอบรมศิษย์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ด้วยความเมตตาปรานีและความทุ่มเทเสียสละมาตลอดชีวิตความเป็นครู บัดนี้ แม้ท่านจะพ้นจากหน้าที่การงานแล้วก็ตาม แต่ความเป็นครูก็ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ทั้งในกายในใจ ขอให้ช่วยกันรักษาความเป็นครูไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติตนปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ของอนุชนและประเทศชาติสืบไป” 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,014