คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภารับสมัครครู/สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียนณ ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2562

เมื่อ : 2019-07-18 11:25:49 อ่าน : 73

          ดร. วัฒนาภรณ์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับสหภาพวิชาชีพครูแห่งชาติมาเลเชีย (Nation Union of the Teaching Profession : NUTP) จัดโครงการแลกเปลี่ยนครู ในภูมิภาคอาเซีย ณ ประเทศสมาเลเซีย ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูให้สอดคล้องกับการตระหนักรู้ตามกรอบแนวคิดสากล และส่งเสริมมุมมองและประสบการณ์ทางการสอนในบริบทของต่างประเทศ

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 18 ตุลาคม 2562 โดยจะต้องเป็นครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/พลศึกษา ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาในระบบของรัฐหรือเอกชน ซึ่งมีประสบการณ์สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯได้ และต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด เป็นต้น

          สถานศึกษาที่ส่งครูเข้าร่วมโครงการ จะต้องรับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2562 โดยจะต้องเป็นสถานศึกษาในระบบของรัฐหรือเอกชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา และมีความพร้อมในการรับเป็นสถานศึกษาอุปถัมภ์รับครูแลกเปลี่ยนจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศไทย โดยต้องมีครูที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และรับผิดชอบดูแล อำนวยความสะดวกให้แก่ครูแลกเปลี่ยนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

          ครู/สถานศึกษา ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยยื่นใบสมัคร พร้อมภาพถ่ายสถานศึกษา สถานที่พักเตรียมการรับรองครูแลกเปลี่ยน และจัดทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลบรรจุคลิปวีดีโอแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษบรรจุลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ส่งไปที่สมาคม/สมาพันธ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ เพื่อเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาคัดเลือกครูเข้าร่วมโครการต่อไป

          สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

อ่านประกาศ คลิกที่นี่ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 24,388