คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 3/2562 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

เมื่อ : 2019-03-13 11:21:46 อ่าน : 28


          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปี พ.ศ. 2562 สามารถเปิดสอนตามที่คณะกรรมการคุรุสภาอนุมัติให้เปิดสอนไปก่อนได้ โดยคุรุสภาจะต้องรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสำรวจว่ามีครูจำนวนกี่คน ที่ไม่ได้เรียนวิชาชีพครู แต่ยังมีความจำเป็นที่ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาที่จะมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอนุมัติอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะต้องรับรองว่าสถาบันใดเปิดสอนได้ เพื่อให้การผลิตครูมีประสิทธิภาพ

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณากรณีนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร 4 ปี หรือ 5 ปี และเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะต้องผ่านการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีเกณฑ์การประเมินว่าวิชาเอกจะต้องได้คะแนน 2.5 ขึ้นไป อาทิเช่น เรียนวิชาเอกฟิสิกส์ หรือวิชาเอกเคมี ต้องมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 ถ้าคะแนนไม่ถึง 2.5 จะต้องเรียนในวิชานั้นใหม่เพื่อให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 13
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,767