คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมหารือหน่วยงานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย”

เมื่อ : 2018-11-30 18:46:39 อ่าน : 33


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย” ประกอบด้วย 6 โซนย่อย จำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อวางแผนและเตรียมการจัดนิทรรศการผลงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุนทรโวหาร ชั้น 3 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

          อนึ่ง การนำเสนอผลการดำเนินงานกระทรวงศึกษา รอบ 4 ปี เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ได้กำหนดกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงาน ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย” หัวข้อที่ 2 “สานพลังเครือข่าย” และ หัวข้อที่ 3 “สร้างเด็กไทย 4.0” โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหน่วยผู้รับผิดชอบหลักในหัวข้อที่ 1 “คุณธรรมนำครูไทย” 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,787