คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562

เมื่อ : 2018-11-29 18:31:20 อ่าน : 41


          ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) กำหนดให้องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้สรรหาครู และเป็นผู้เคยได้รับรางวัลจากองค์กรนั้น เสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหนึ่งในองค์กรภาครัฐตามประกาศมูลนิธิฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562 ทำหน้าที่คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว

          คณะกรรมการในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการฯ จำนวน 5 คน เป็นผู้ประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ ณ สถานที่จริงของครูฯ ที่ผ่านการคัดเลือก ทั้ง 9 คน และการประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาเกณฑ์/แบบประเมิน ขั้นตอนและวิธีการประเมิน และกำหนดการประเมิน โดยที่ประชุมสรุปแผนการออกประเมินครูฯ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2561 ขณะนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินครูฯ เรียบร้อยแล้ว

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงขอประกาศผลคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในส่วนของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ครั้งที่ 3 ปี 2562 จำนวน 1 ราย คือ นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์ ครูชำนาญการ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

          ขั้นตอนต่อไป สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะเสนอชื่อครูดังกล่าว ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง (สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) ต่อไป

          อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าครูผู้ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขาดคุณสมบัติตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) สามารถทักท้วงเป็นหนังสือไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันประกาศรายชื่อ 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,791