คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤษภาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประชุมมอบนโยบายพนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภาปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับภาค

เมื่อ : 2018-11-29 18:26:57 อ่าน : 50


          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปฎิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับภาค ถือเป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญยิ่งที่จะนำนโยบายของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไปสู่การปฎิบัติระดับพื้นที่ สามารถนำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งในเชิงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอะแนะจากเครือข่ายต่าง ๆ มาสู่การพัฒนางานคุรุสภา เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือแทนคน ข้อมูลจะต้องรวดเร็วฉับไว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำลังจะปรับให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี นอกจากคุรุสภาในส่วนกลางแล้ว ในระดับจังหวัดนั้นจะทำอย่างไรให้งานรวดเร็วฉับไว โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย อาจจะเป็นในรูปแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยให้ทำงานในระบบเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว ก้าวทัน ความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องก้าวให้ทันเช่นกัน หรือมีการอบรมเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัด

          ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ กล่าวอีกว่า ในเรื่องของการให้บริการสำหรับผู้ที่มาขอรับบริการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนั้น เช่น เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในขณะนี้เราจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่า จำนวนครูในจังหวัดที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีจำนวนเท่าไหร่ และในแต่ละปีมีครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุจำนวนกี่ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดจะต้องมีข้อมูลของครูในจังหวัดที่ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะทำอย่างไรให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย “ขับเคลื่อนคุรุสภาให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ มีมาตรฐาน ทันสมัย และก้าวทันโลก” นั่นคือสิ่งที่อยากจะเห็นการทำงานของทุกคน

          ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ในส่วนการทำงานในจังหวัดนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือเป็นตัวแทนของคุรุสภา คำว่าคุรุสภา จะมีคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา นั่นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนั้น ๆ จะมีความสำคัญต่อคุรุสภาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นตัวแทนของคุรุสภาในการให้บริการงานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และงานด้านอื่น ๆ ของคุรุสภา การที่ได้ทำงานในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่ ถ้าได้มีการเตรียมการ วางแผน และร่วมมือซึ่งกันและกันแล้ว ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้นจะลดน้อยลงไป

          ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ รองเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สิ่งที่อยากจะเน้น คือ 2 ส ประกอบด้วย 1) การสื่อสาร นั่นคือ จะต้องมีการสื่อสารอย่างกระชับ ชัดเจน ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพกับผู้ใช้บริการ 2) สามัคคี นั่นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภามีพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นจุดหลักของคุรุสภา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีต่อคุรุสภา 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 43
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,797