คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ธันวาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ข่าวสารและกิจกรรม

คุรุสภาแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา

เมื่อ : 2018-08-10 14:18:55 อ่าน : 31
      
     
      เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี หัวหิน ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิกาคุรุสภาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของคุรุสภา และประกาศของคุรุสภา ซึ่งบางฉบับไม่ได้มีการใช้บังคับในปัจจุบัน หรือบางฉบับใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน โดยที่ไม่ได้มีการทบทวนความเหมาะสม ทำให้เกิดความไม่เหมาะสมในการใช้บังคับและไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น ผมเชื่อว่าเมื่อการปรับปรุงแก้ไขในครั้งนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นจะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย มีความถูกต้อง เป็นธรรม และทันต่อเหตุการณ์


     ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของคุรุสภา ในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อบังคับ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556  ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 โดยในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายร่วมให้คำแนะนำ ตรวจสอบ วิเคราะะห์ และพิจารณาในการปรับปรุงครั้งนี้ด้วย


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 24
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,359