คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ
สถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรอง
KSP Bundit
ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2563

เมื่อ : 2021-03-04 13:38:25 อ่าน : 6
  ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภา โดย มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะจัดหาร้านถ่ายภาพในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยถ่ายภาพครูอาวุโสซึ่งเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวนประมาณ 9,283 คน สำหรับวันเวลาในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคล หรือร้านถ่ายภาพที่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ และต้องมีกิจการร้านถ่ายภาพของตัวเอง โดยจดทะเบียนประกอบกิจการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 3 ปี  2) ต้องมีห้องแล็บเป็นของตนเอง และสามารถตรวจดูห้องแล็บได้ และ 3) ต้องมีผลงานในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานในสำนักพระราชวัง หรือมีผลงานที่ดี ในการถ่ายภาพงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถ่ายภาพ

                 กำหนดให้ยื่นใบเสนอราคาและหลักฐานการเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. ต่อผู้อำนวยการกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ กรรมการ และเลขานุการฯ ณ กลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมใบเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุชนิด รุ่น และเลนส์ของกล้อง พร้อมกระดาษที่ใช้อัดภาพถ่าย ต้องระบุราคาของภาพถ่ายพร้อมกรอบแต่ละขนาดให้ชัดเจน ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดเป็นราคาอัตราค่าถ่ายภาพ จนกว่าการถ่ายภาพจะสิ้นสุดตามสัญญา

                 กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในกรณีที่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา น้อยกว่า 3 ราย คณะกรรมการฯ  ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเปิดซอง หรืออาจจะยกเลิกการเปิดซองเสนอราคาร้านถ่ายภาพก็ได้

                 สามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาฯ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือ โทรศัพท์ 0 2280 4333 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,497