คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
KSP School
KSP Self-Service
ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาตฯ
สถาบันผลิตครูที่ได้รับการรับรอง
KSP Bundit
ตรวจสอบข้อมูลการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562
ดาวน์โหลด
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564

เมื่อ : 2021-02-18 15:34:46 อ่าน : 11
 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครั้งแรก โดยกำหนดจัดสอบวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 มี 6 สนามสอบ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คุรุสภาขอย้ำเตือนผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของ สทศ. ดังนี้

      หลักฐานแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู และบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่ายและข้อความที่ชัดเจนในการเข้าห้องสอบ กรณีไม่มีบัตรหรือข้อมูลในบัตรไม่ชัดเจน ต้องมีหลักฐานการแจ้งความและต้องขอสำเนาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่มีรูปถ่ายมาประกอบด้วย หากไม่ครบทั้ง 2 รายการ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบและเมื่อเข้าทำการทดสอบแล้วจะไม่มีการต่อเวลาทำข้อสอบ

      ระเบียบการเข้าห้องสอบ หากไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีบัตรแสดงตน และบัตรประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ หากเข้าสอบสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบในวิชานั้น  ให้นั่งสอบจนหมดเวลา

      ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ อนุญาตให้นำนาฬิการเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดาที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)

      การแต่งกาย ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม สุภาพบุรุษ ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกางเกงขายาว และสวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรี ให้สวมเสื้อเชิ้ต หรือเสื้อมีปก มีแขน สวมกระโปรงหรือชุดเดรสสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

ทั้งนี้ ในวันสอบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิชาที่สอบทุกกรณี สิ่งสำคัญที่ผู้มีสิทธิเข้าสอบทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และศึกษาประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทดสอบอย่างละเอียดทางเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้ารับการสอบ

 

 

ระเบียบสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,488