คุรุสภาจังหวัดเพชรบูรณ์
KURUSAPHA PHETCHABUN
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรอง (29-10-2018)
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์”

เมื่อ : 2020-11-09 16:17:58 อ่าน : 34
 “ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์”
>>เมื่อวันพฤหัสบที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดเพชรบูรณ์” โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 จากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 ประกอบด้วย
1.นางกุมารี ทับทิมหล้า ครูชำนาญการโรงเรียนหนองไผ่
2.นางศศิธร คตสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม
3.นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
4.นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนหนองไผ่
5.นางนงเยาว์ นาพิมพ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่ 47
6.นางรชยา ฉั่วตระกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังลึก
7.น.ส.นวพร กะกุคำ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงขวาง
ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบ และเรียงเรียงข้อมูล ได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมการฯได้กำหนดแนวทางการพิจารณาการคัดเลือกอาทิ พิจารณาตัดสินจากเอกสาร,การนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ เสนอผลงานเป็น VTR การสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการฯ ได้เน้นประเด็นหลัก 2 ข้อคือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์, การเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ประชุมวิพากษ์ความโดดเด่นของแต่ละบุคคลผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อจากจำนวน 7 คน ให้เหลือจำนวน 3 คน ตามสัดส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับ
>>โดยมีผลสรุปของคณะกรรมการฯ มีดังนี้
ลําดับที่1 นายแดนชัย สิงห์สนิท ครูโรงเรียนหนองไผ่ สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
ลําดับที่2 นางรชยา ฉั่วตระกูล ครูโรงเรียนบ านวังลึก สังกัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ลําดับที่ 3 นางชโลธร กีรติศักดิ์กุล ครู โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม สํากัด สนง. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
>>ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก และจัดทำประกาศผลการคัดเลือกเสนอประธานกรรมการฯ ลงนาม โดยให้ทักท้วงผลการคัดเลือก ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันประกาศรายชื่อ ต่อไป


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 14,951