คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
วิธีการใช้งาน ksp self service
คู่มือการใช้ KSP School
คู่มือการใช้งานการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับชาวไทย)
ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตและการพิมพ์ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับชาวต่างชาติ)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุรุสภาจัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อ : 2020-09-26 23:21:54 อ่าน : 60

 


          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู หลักเกณฑ์การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตร และการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อสร้างความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพระหว่างคุรุสภากับสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพครู 
กิจกรรมการประชุม ประกอบด้วย ช่วงเช้า เป็นการนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการผลิต การคัดกรอง 
และการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) มาตรฐานวิชาชีพครู
2) การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และ
3) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
และช่วงบ่าย เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล
และความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม ในหัวข้อเรื่อง
การเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างสถาบันผลิตครู และคุรุสภา

          ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า คุรุสภาได้มีการปรับปรุงแก้ไขและออกข้อบังคับ และประกาศคณะกรรมการคุรุสภาที่เกี่ยวข้อง หลายเรื่องเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญา และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการประกอบวิชาชีพครู ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการเสริมสร้างสมรรถนะบัณฑิตวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ระหว่างคุรุสภากับสถาบันอุดมศึกษา การจัดประชุมในครั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพครูให้กับบัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 11,026