คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
download_form
แบบชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เมื่อ : 2018-06-12 15:28:26 อ่าน : 252
           ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา กอปรกับข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอภายใน ๑๘๐ วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ผู้ที่ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว จะต้องเสียค่าดำเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้า เป็นเงินเดือนละ ๒๐๐ บาท นับจากวันที่หมดอายุ นั้น
           สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/iCjMD3 โดยจะนำข้อมูลที่ได้จัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปไฟล์เอกสาร
 แบบสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.pdf 290 KB ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 58
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 10,598