คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ระบบ KSP self service
ระบบ KSP school
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คุรุสภาขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

เมื่อ : 2021-08-11 14:11:53 อ่าน : 20

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจําปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการ ด้านความสะดวก รวดเร็ว ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ด้านจริยธรรม คุณธรรมที่พึงมีของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการ โดยจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับนำไปพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

         ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ได้ที่ https://suandusitpoll.dusit.ac.th/online-survey/ksp64 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

  สแกนเพื่อร่วมทำแบบสอบถาม

  
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 12,920