ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3” 22-23 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

          ลงทะเบียนประชุมออนไลน์ฟรี  www.PMCAFORUM.in.th
          “โอกาสครั้งสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับสุดยอดครูในอาเซียนและติมอร์-เลสเต”
                  * ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนกับสุดยอดครู 11 ประเทศ
                  * เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนครูในยุคโควิด-19
                  * เวทีสะท้อนความคิดของเยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ‘My School & COVID-19’
                  * เวทีวิชาการ ‘ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไทยในยุคโควิด-19 งานวิจัยจากธนาคารโลก
                  * มีบรรยายไทยและรองรับหลายภาษาตลอดงาน
                  ** เวทีนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา | ครู | นักการศึกษา
                  ***ถ่ายทอดสดช่วงพิธีการผ่านช่อง NBT กรมประชาสัมพันธ์ และ Facebook Live
         
          นอกจากนี้ UNESCO Asia-Pacific Regional Bureau for Education โดยการสนับสนุนของ the Chinese Society of Education เปิดรับสมัครให้หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล สถาบันการศึกษา องค์การระหว่างประเทศ (IOs) องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร(NGOs) และบุคคลทั่วไป ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัล Wenhui Award 2020 จำนวน 2 รางวัล ในหัวข้อเรื่อง “Educational Innovation in Response to Pandemic and Other Emergencies” (นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ) เพื่อยกย่องและให้รางวัลแก่บุคคลหรือสถาบันที่จัดทำผลงานที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 20,000 เหรียญสหรัฐ

          ผู้สมัครต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
                     ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์เพื่อเสนอผลงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563
                     ขั้นตอนที่ 2 กรอกใบสมัครออนไลน์และยื่นเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ดังนี้
                             – Summary of the Innovation Project
                             – Curriculum Vitae (CV) สำหรับบุคคล หรือ Organization profile สำหรับองค์กร
                     ขั้นตอนที่ 3 ส่งหนังสือรับรองการเสนอชื่อ โดย ให้หน่วยงานผู้เสนอชื่อส่งไปยัง the Wenhui Award Secretariate ไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม 2563
          ผู้สนใจสามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bangkok.unesco.org/theme/wenhui-award

           ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  e-Mail: info@pmcaforum.in.th หรือผ่านทาง Facebook: PrincessMahaChakriAward
หรือ Website: www.pmcaforum.in.th