คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ

เมื่อ : 2018-04-17 10:58:21 อ่าน : 5
 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพทางการศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 2,941,650 บาท ดังนี้

ที่ รหัสสมาชิก สถาบันอุดมศึกษา จำนวนอุดหนุน (บาท)
1 Ethics6101   มหาวิทยาลัยทักษิณ 188,550
2 Ethics6102   มหาวิทยาลัยนครพนม 248,400
3 Ethics6103   มหาวิทยาลัยพะเยา 288,000
4 Ethics6104   มหาวิทยาลัยฟาฎอนี 113,850
5 Ethics6105   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 16,650
6 Ethics6106   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 263,700
7 Ethics6107   มหาวิทยาลัยศิลปากร 210,150
8 Ethics6108 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 247,500
9 Ethics6109 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 97,650
10 Ethics6110 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 4,500
11 Ethics6111 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 318,600
12 Ethics6112 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 17,550
13 Ethics6113 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 319,500
14 Ethics6114 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 13,500
15 Ethics6115 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 63,900
16 Ethics6116 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 5,400
17 Ethics6117 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 327,150
18 Ethics6118 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 197,100
 
 
ไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ จำนวนการดาวน์โหลด วันที่ทำรายการ ดาวน์โหลด ดูออนไลน์

ประกาศผลการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการ e-PLC

79 KB 3 17 เมษายน 2561 คลิกเพื่อดาวน์โหลด


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 869