คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ปี 2564

เมื่อ : 2020-08-20 16:27:28 อ่าน : 8

 

        ;วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

        รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จ  พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์เลสเต จำนวน ๑๑ ประเทศ พร้อมไปกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า              กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไกให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละประเทศ โดยมีพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 3 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 และวันที่ 14 ตุลาคม 2562

        สำหรับการดำเนินการในครั้งที่ 4 ปี 2564 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด และเสนอรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัลในลำดับขั้นตอนต่อไป

        การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการมีมติเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 -30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้สนใจเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.PMCA.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7534-4400 กลุ่มงานคุรุสภาจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,301