คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพในการประชุดนัดแรก

เมื่อ : 2018-09-19 13:17:47 อ่าน : 233
             เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ว่าคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้ถือเป็นชุดที่สำคัญที่สุดของชาติ ที่จะกำหนดมาตรฐานวิชาชีพครู การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะทำหน้าที่ดูเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นส่วนใหญ่ คณะกรรมการคุรุสภาก็ทำหน้าที่ดูเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ แต่ในปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้ทำหน้าที่ดูเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ เช่น จะเรียนกี่ปี จะมีการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่ ใครควรที่จะมาเป็นครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควรจะให้ใคร ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีเกณฑ์อย่างไร ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้จะเป็นผู้เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา เพราะฉะนั้นบทบาทของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้จะเปลี่ยนไปอย่างมาก ซึ่งจะทำให้การทำงานของคุรุสภามีประสิทธิภาพ และตรงตามกฎหมายมากขึ้น
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้จะมีนักกฎหมายที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ส่วนมาตรฐานการผลิตนั้น มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแล ส่วนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ก็จะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้ มีหน้าที่ทำข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการคุรุสภา 

       ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2561 ว่าการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครั้งนี้เป็นครั้งแรก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากข้อคิดในการทำงานโดยขอให้ยึดระเบียบ กฎหมาย งานมาตรฐานวิชาชีพจะมีข้อกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้ว หน้าที่หลักของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพชุดนี้ คือ กำหนดงานด้านมาตรฐานวิชาชีพเป็นหลัก งานแรกที่จะทำ คือ งานมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนงานด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ จะเป็นงานประจำที่ตกค้างมาก่อน จึงต้องมีคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพมาดูแล คาดว่าจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประชุมครั้งต่อไป
     ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ กล่าวอีกว่า มาตรฐานวิชาชีพครูมีไว้เพื่อให้ครูได้รู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติและพัฒนาตนเองอย่างไร รวมทั้งแนวทางการพิจารณาเลือกคนมาเป็นครู หากมีการประเมินก็จะประเมินจากการพัฒนา


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 26,284