คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 
ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ส่งข้อมูลการฝึกอบรม
PROGRAM KSP BUNDIT
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
 

ข่าวสารและกิจกรรม

“คุรุสภาวางระบบการให้บริการ KSP School กศจ.แม่ฮ่องสอน”

เมื่อ : 2018-07-12 14:34:59 อ่าน : 72
  

คุรุสภาวางระบบการให้บริการ KSP School กศจ.แม่ฮ่องสอน


          
          เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ได้ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประหยัด เงินใช้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดและคณะ รวมถึงเจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมการทำงานในครั้งนี้ เพื่อรับทราบสภาพการดำเนินงานของคุรุสภาระดับจังหวัด ขอขอบคุณการดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของคุรุสภาที่ปฏิบัติงานในศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของคุรุสภาต่อไป

     

        ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ กล่าวว่า ด้วยสภาพพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางกายภาพนั้น ส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน การเดินทางมายังคุรุสภาส่วนกลางไม่สะดวกและเสียเวลา นอกจากนี้การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานก็มีข้อจำกัดหลากหลายด้าน คุรุสภาเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถเข้าถึงบริการของคุรุสภาด้วยความรวดเร็ว จึงได้วางระบบบริการผ่านสถานศึกษา (KSP School) ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้บริการในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 1) การตรวจสอบทะเบียนข้อมูลของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 3) การขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว 4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และ 5) การขอรับรองคุณวุฒิการศึกษา เพื่อให้คุณครูสามารถทำธุรกรรมกับคุรุสภาผ่านระบบดังกล่าว และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอีกด้วย

 


 
 
 

กลับไปหน้ารายการข้อมูล กลับไปหน้ารายการข้อมูล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,088